Жул Желев

 

 

Биографични бележки

 

   

 

Личен сайт на автора: http://www.trouthunters.net/canada.htm

E-mail : jls_brantford@yahoo.ca

 

Разкази включени в сайта:

 

1. Там където се срещат водите