Иван Христов

 

 

Биографични бележки

  


  
Иван Димитров Христов е роден на 31.03.1951 год. в село Добралък, Пловдивска област. Гимназия завършва в Дома за юноши “Дичо Петров”, гр. Чепеларе, а висшето си образование – специалност българска филология във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Работи като учител и директор до закриването на училището в родното си село, след което е директор на основното училище в с. Марково, Пловдивско. Живее в гр. Пловдив.Иван Д. Христов е автор на книгата с очерци и разкази “Родопски апостоли”, Изд. “Тракия”, Пловдив, 1993 год. Сборникът съдържа художествени портрети на революционери, даскали и книжовници, заслужили за духовното развитие на Родопите: Сава Катрафилов, поп Ной, Павел Костов, поп Ангел Чолаков, Никола Запрянов, д-р Никола Чилов и други.
   През 1999 год. писателят издава и втората си книга “Литературни пристрастия”, Изд. “Светулка”, София. В литературно-критичната си книга авторът отдава предпочитанията си, както към значими творци в българската литература, така и към писатели и поети от Пловдив и Родопския регион.
   Иван Д. Христов е съавтор на книгите: “Знай своя род”, Изд. “Народна младеж”, София, 1983 год. и “Учители – сподвижници на Левски”, Изд. “Христо Г. Данов”, Пловдив, 1989 година.
   Негови разкази, очерци и литературно-критични статии са публикувани в Софийски и Пловдивски периодични издания.
   Подготвена за печат е книгата му “Живот” – сборник с разкази на родопска тематика.
   Иван Д. Христов е член на Дружеството на Пловдивските писатели.


Разкази включени в сайта:

 

 

1. Манол Макрелата