Георги Виденов

 

Биографични бележки

    

   Георги Виденов е роден на 04.10.1944 г. в с. Врачеш - Софийско. Завършил е българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Втората му специалност е психология. Работи в Българското национално радио. Има много авторски материали излъчени в ефир. Издал е сборника с разкази "Видения". Подготвя втори сборник със заглавие "Живи разкази". Интересен е начина му на писане. Сам казва, "Стремял съм се не да разкажа за нещо, а чрез разказа да кажа нещо." Интересува го човекът и неговата същност. Защо е озаглавил първия си сборник така? Защото, "Случката ражда мисъл, мисълта ражда идея, идеята ражда философия, а философията ражда образ. Философията е узрелия плод на мисълта, видян като образ." Образите му са истински, чисти, неподправени, взети от живота.


E-mail: videnov.georgi@abv.bg

   


Разкази включени в сайта

 

1. Видение

2. Митьо Урсуза