Георги Христов

                                       

Биографични бележки

 

Георги Иванов Христов е роден на 16 ноември 1964 г. в гр. Бургас. Той е бивш полицай и следовател. Автор е на къси разкази поместени в сборниците "Черна фантазия" и "По-черна фантазия". Разказът, който публикуваме е взет от периодиката на американския сайт MAG, с любезното съгласие на редакторката Здравка Евтимова.

 

    
Разкази включени в сайта:

 

1. Писмо от оня свят (първа част)

2. Писмо от оня свят (втора част)