Георги Чобанов

   

 

Биографични бележки

 

   Георги Чобанов е роден през 1961 г. Живее във Варна. Завършва българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Работил е като учител, а по-късно като преподавател в ДПКУ към ШУ "Еп. К. Преславски". В момента е експерт по уеббазирано обучение към Центъра за дистанционно обучение на същия университет. Публикува статии за българската литература от XIX-XX век в сборници и периодични издания. В началото на 1999 г. създава специализирания портал "Литературна мрежа/LiterNet" <http://liternet.bg>. Главен редактор е на издателство & е-списание "LiterNet", което е носител на Национална награда "Хр. Г. Данов" (2004) за електронно издаване и нови технологии. В последно време усилията и публикациите му се свързват с приложението на съвременните технологии в областта на литературата и хуманитаристиката, и по-специално с електронното публикуване и дистанционното обучение.


 

   E-mail: geo@liternet.bg

 

Статии включени в сайта:

 

 

   1. Люси Мошен, Преди пустинята