Елисавета Ненчева

 

 

Биографични бележки

 

   Елисавета Ненчева е родена на 13.10.1981г в гр. Карлово, където живее и в момента. Завършила е "Славянска филология - сърбохърватски език" в ПУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив.
Научните и интереси са в областта на религията, митологията, старобългаристиката и краезнанието. Представила е няколко доклада на студентски научни конференции. Призьорка е на няколко награди от студентски литературни конкурси за проза. По известни нейни разкази са "Петдесетница", "Десет стотинки", "Свещена война", "Вино от рози".

 


e-mail: enencheva@dir.bg

 

 

Разкази включени в сайта:

 

1. Вино от рози