bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories

 

продължение

          

ПИСМО ОТ ОНЯ СВЯТ

(криминале)

 

Георги Христов

   

   
   Mr. Perfect Всяка прилика
    с действителни лица или събития,
    е плод изцяло на случайност .

    КОГАТО РАЗМЪКНАТАТА ДЕБЕЛА сервитьорка на преклонна възраст ми донесе оръфаното меню, си поръчах тройка кюфтета с гарнитура само домати, бутилка бира “Загорка” и питка хляб. Знаех от опит, че са твърди като тухли, а тази, която ми донесоха, биеше всички рекорди. Дори кремъкът, с който първият човек е дялал каменните си оръжия, е бил по - мек.
    Приключих набързо с обяда и влязох в гарата. В киното даваха някакъв претенциозен, зализан супер боклук, затова избрах бингозалата. Поръчах си порция джин, портокалов сок и двойно кафе. Сегиз - тогиз купувах по някой талон за играта, колкото да не ме изгонят.
    В късния следобед ми омръзна да слушам монотонното произнасяне на числа и слязох отново в кръчмите на подлеза. За четири часа направих пълен тур из тях. В последната ме провериха полицаи от Транспортна полиция, забелязали, че се въртя от доста време тук. Размахах служебната си карта и ги излъгах, че съм студент - задочник във ВИПОНД, който се явява на поправка. Почерпих ги натурален сок и кафе и двайсетина минути обсъждахме полицейските несгоди и мизерното заплащане на труда.
   След това се разделихме. Излязох, купих си бутилка джин “Атлантик”, бутилка минерална вода “Хисаря” и зачаках да композират влака.
   С малко любезност можеш да се качиш на влака два часа преди другите пътници. За малко не умрях от скука, но това си беше мой начин да почивам след напрегнатите дни напоследък. Голямата изненада ме очакваше на гара Бургас и се казваше местен печат.
    Докато разгръщах “Черноморски фар”, на страницата с полицейската хроника бяха поместили две мои снимки. Текстът под тях ме описваше като опасен криминален престъпник, въоръжен, за когото гражданите се умоляваха да съобщят на тел.166 при гарантирана анонимност.
    Въобще не напуснах района на гарата. Смесих се с пътниците и се качих на първата мотриса за Карнобат. Слязох на гара “Владимир Павлов”. От там до квартирата ми имаше не повече от петстотин метра. Трябваше да взема решение сам за себе си и за бъдещите си действия. Квартирата ми се струваше подходящо място за това.
    Излегнат във войнишкото легло стигнах до заключението, че няма смисъл да се връщам в службата си. Бяха действували бързо. Това означаваше, че “Сим - Дик” има влиятелни приятели, които са притиснали моя шеф. Щом ме бяха похарчили, значи ми нямаха доверие в Криминална полиция, и смятаха, че играя двойна игра. Бяха ме прихванали някъде и проследили, защото на снимките бях с коженото яке, чакащ на газостанцията в комплекс ”Лазур”. Единственото ми преимущество беше, че снимките бяха правени от голямо разстояние, най - вероятно от кафе “Флора”, та лицето ми не се различаваше много добре, дори и на увеличената снимка. Вече не бях полицай.
    Показването на служебната ми значка ставаше опасно. Трябваше да избягвам бившите си колеги, познати и връзки. Не умувах дълго. Реших, че каквото и да ми струва, ще пресека този канал за дрога. Нямаше защо да се притеснявам особено. Бяха ме изтървали, иначе щяха да чакат тук, в новия ми дом. Имах достатъчно пари да не завися от заплата и можех да се изолирам напълно от предишната си среда. Имах всички козове в ръцете си, освен един - веществено доказателство. За да имам такова ми трябваше само време. Време. За да довърша станалото вече лично разследване и Симеон Диков, заедно с всички останали щеше да се озове там, където му е мястото - в Бургаския затвор.

    * * *

   Два месеца по - късно все още бях там, на същото място - до никъде. Няколко пъти посещавах складовете в безмитната зона, претърсвах ги и не намирах и следа от
марихуана или хероин. Методично преобръщах града, но ефект нямаше. Успях да се сдобия с графика на доставките на бяла техника втора употреба. Бяха доста неритмични. Тази нощ идваше последната. На всяка цена трябваше да изпреваря престъпниците. Реших да отида по - рано и да се скрия вътре в складовото помещение.
    Предните акции неизменно закъснявах, отивайки рано сутринта. Днес щях да наблюдавам как действа цялостната им мрежа. Доставка - разтоварване - складиране - разфасовка - пласиране на дребно.
    В късния следобед пристигнах в складовата база на безмитната зона. Размахах невалидната вече служебна карта на портиера, който от разстояние два метра не видя много от нея. Излъгах го, че търся да закупя арматурно желязо на едро, защото ми трябва за кофраж на новострояща се кооперация. Даже ме упъти към един от последните складове, нает от някаква строителна фирма.
   Стигнах безпрепятствено до познатия ми склад. Промуших се през централната врата, както винаги досега. Огледах се. Нямах голям избор. Помещението беше дълго трийсет метра и широко десет. В дъното , срещу вратата имаше метална стълба, която извеждаше на второто ниво. То се състоеше от две преходни стайчета три на три метра, остъклени изцяло към склада. След тях имаше площадка със същите размери, обрамчена с метален парапет, стигаща до стената на склада.
   Скатах се между десетина разпръснати дървени сандъци с различни размери. Нямаше да ми е лесно да наблюдавам всичко, до второто ниво имаше четири метра. Извадих цигара и запуших, докато е светло. Нощем огън от цигара се вижда от километър.
    Неусетно съм задрямал. Събудиха ме фарове на камион и някакви крясъци. Отключиха и отвориха широко вратите на склада. Камионът направи маневра и влезе назад в помещението. Някой включи всички лампи от осветлението. Както бях се полуизправил, замръзнах от изненада.
    От закрития фургон изскочиха четирима полицаи в пълно бойно снаряжение.
    От двете му страни в склада влязоха приведени още по двама. Заеха се методично да претърсват помещението, припокривайки се един друг. Идваха за мен, иначе не можеше да бъде. Не можех да се оставя да ме арестуват точно сега. Скочих и хукнах с всички сили към стълбата за второто ниво. Мигом всички закрещяха:
    - Стой! Полиция!
    Въобще не намалих скоростта. Тогава започнаха да стрелят. Отвърнах им ей така, колкото за спорт, без да гледам къде отиват изстрелите. Връхлетях върху фазерната врата на помещенията на етажа и веднага залегнах. Хиляди стъкла се посипаха по мен.
    Стреляха в прозорците, но не ме виждаха. Складът беше осветен, но канцелариите не.
    Осветлението се включваше оттук. Запълзях към вътрешната стая. Въпрос на секунди беше да стигнат до стълбата и да я преодолеят.
    Влязох вътре и се зачудих дали да не се предам. Не исках да стрелям по полицаи . Погледнах нагоре и видях спасението. Трябваше само да пресека откритата и осветена площадка. Срещу мен на височина метър имаше прозорец, който извеждаше навън! На още метър от него виждах гладкия стълб на уличното осветление.
    Прострелях от легнало положение стъклото, който ме делеше от заветната площадка . Отдолу отвърнаха с яростна стрелба, с която не постигнаха нищо. Скочих през рамката и хукнах по площадката, засилвайки се към прозореца. В последния момент скочих с ръце напред. Строших го с ръце и глава, като порядъчна порция стъкла се изсипа във врата ми. От силата на инерцията се залепих за стълба от уличното осветление. Без да губя нито миг, увих лявата ръка и левия крак около него и се спуснах с максимална бързина. Отново заехтяха изстрели.
    Разбира се, имаше хора и отвън. Стрелях няколко пъти на посоки и хукнах между две цистерни към южната ограда. Чувах тропот зад гърба си, но не смееха да стрелят, не знаеха какво има в цистерните . Стигнах до двуметровата ограда и я преодолях на един дъх. Не бях във форма, но се надявах да пробягам стотината метра до камъша. Защото зад него беше Бургаското езеро, в което и да ме последваха, нямаха шанс. Докато докарат лодка, щяха да се организират около два часа. За толкова време щях да съм в Странджа - Сакар.
    Почти бях стигнал до папура, когато загърмяха по мен. Бяха стигнали оградата и ме виждаха добре. Затичах сякаш ми поникнаха криле. Стреляха доста, ала види се бяха пропуснали много от часовете по стрелкова подготовка. Вече влизах в камъша, когато ме улучи куршум в дясната част на гърба. Получих допълнително ускорение и се проснах по корем в гъстата мрежа от растения. Изтървах нейде ненужния празен пистолет. Залазих напред. Веднъж само да стигна до водата! Лазейки, получих още един куршум в задната част на дясното бедро. Бяха се изхитрили и стреляха по посока на шума.
    Спрях за миг да си почина и се обърнах по гръб. Струя кръв се надигна и извърнах глава да я изплюя. Когато завъртях главата си напред, отново пропаднах в огромната черна дупка. Този път падането не трая дълго. Намерих се отново в тунела, но той не беше студен и нямаше мухъл. Вървях спокойно изправен към ослепителната бяла светлина, която този път бе близо, а не до хоризонта. От приятния унес ме извади силно разтърсване. Някой ми говореше. С мъка и нежелание отворих очи. Нещо ставаше, но не разбирах какво. Сигурно имах халюцинации. Брат ми стоеше пред мен, в полицейска униформа и с отличителни знаци на лейтенант. Усмихнах му се и му прошепнах:
    - Тони, оставил съм нещо в Банката за теб.
    Той ми заговори, но нищо не чувах.Това е илюзия, помислих си и го оставих с удоволствие. При него ми беше страшно студено. Върнах се обратно в топлия уют на тунела. Тръгнах изправен към ярката топла светлина, която ме озаряваше и се чувствувах щастлив...

    * * *

    Чувствувах се наистина ужасно. След последния успешно взет изпит организирахме купон, чиято главна цел - всеобщо алкохолно натравяне - почти се състоя. Пропуснахме само едно. След грандиозно напиване следва съответният махмурлук...
    Аз лично се възстановявах много трудно. Когато станах, другите вече се бяха пръснали. Вчера, преди тържеството, почетено и от някои от ръководството, получихме офицерски звания. Засилваха ни обратно, там откъдето бяхме дошли по Регионалните Дирекции на Вътрешните работи. Повечето се връщахме по родните си места. Аз също. Стенейки от физическа болка долазих до банята в общежитието. След като леденостудената вода тече десетина минути върху темето ми, се почувствувах малко по - добре.
    Успях някак си да се обръсна без поражения, което си е постижение. Жалко, че нямаше кой да го оцени. Облякох се в полицейската униформа. Горе - долу ми стоеше добре. Всъщност, харесвах униформата. Дразнеше ме само безформената тюбетейка с козирка, която някой беше решил , че е прекрасно допълнение към главата на полицая. Въздъхнах, наложих я на главата си и потеглих към гарата с куфар в ръка. От опит знаех, че с униформа се пътува по - лесно.
    Пристигнах на гарата с време. Купих си билет първа класа и с удоволствие изхвърлих требването, с което ме командироваха. По време на пътуването през цялото време реанимирах. Случих се в едно купе с крайно необщителни две особи от женски пол, имащи вид на стари моми. Смръщена бабичка в протрита железничарска униформа допълваше интериора. Влизайки и трите ме изгледаха с презрение. Не бях в настроение за размяна на остроумия, пуснах надолу седалката си, нахлупих тюбетейката ниско и отплувах в ладията на Морфей.
    При пристигането в Бургас реших да се поразходя пеша до в къщи. Уморен бях, но не беше много далеч. С изненада разглеждах този нов за мен град. От година и половина не бях стъпвал в него. Нови магазини и денонощни локали примамваха с лъскави витрини от места, където само идиот би развивал търговска дейност.
    Дотътрих се някак до улица “Одрин” номер четири и установих, че старата едноетажна фамилна къща е още намястото си. Отворих вратичката на дървената ограда и влязох в градината. Завих наляво, изкачих трите стъпала и почуках на вратата на съседите.
    Кака Елена, стара познайница на целия квартал, отвори и като ме видя се хвърли на врата ми.
    - Тони, на кака сладура, ела да те цункам! - каза това и ми лепна звучна вендуза по бузата - Влез, влез, чичо ти Пеньо току - що се върна от втора смяна. Муцката ми тя, какъв си ми симпатяга с тая униформа.
    - Целуни ме и по другата буза, ще ме остави софийското гадже - рекох. Двадесет години по - стара от мен, със също толкова килограми по - едра, лелката се метна отново на врата ми. Издържах стоически декларациите за обич, събух се и влязох. Пеньо, съпругът на Елена, лежеше на дивана и лочеше бира от халба, висока поне половин метър, ей богу!
    - Здравей, младежо - каза и протегна корава докерска десница.
Стиснахме си ръцете. Неговата длан, широка като весло, обхвана моята и я премаза.
    Очите ми се насълзиха, но отвърнах колкото можах на ръкостискането.
    Тъкмо седнах и ме връхлетяха децата им. Известно време четирите хлапета ме дърпаха като плюшена играчка. Когато им омръзна, раздадох подаръците, които им носех. Бях издухал цялата си заплата на редовен студент във Висшият Институт за Подготовка на Офицери и Научна Дейност, но не ми пукаше. Тези хора ме бяха отгледали, след като татко и мама починаха при катастрофа. Тогава бях едва на седем години. Те бяха моето семейство. Приемах ги с всичките им недостатъци. На Елена подарих златно колие, на Пеньо тениска три хикса ел на любимата му “Барселона”, а на децата според възрастта им плюшени играчки. Гвоздея оставих за накрая - на четиринайсетгодишната Лия подарих златна гривна със сърце висулка. Отново се изредиха да ме целуват. Известно време им се радвах, като гледах колко са щастливи от тия дреболии, след това се обърнах към Пеньо:
    - Дай ми ключа за в къщи. Много съм уморен. Снощи се отрязахме като другари по оръжие.
    - Чакай, чакай, няма ли да вечеряш с нас? - попита ме Елена - Оставили сме ти порция от любимото ти телешко задушено...
    - Не. Много съм уморен. Известна ми е програмата за вечерта. Вечеряме. После пием до зори. После пеем, и пращат патрулиращи полицаи да ни предупредят да не вдигаме шум. Но това се случва утре, не сега.
    Дадоха ми ключа. Довлякох се до съседната къща, отключих и запалих осветлението. Елена беше почиствала. Годно за обитаване. Оставих багажа, постлах си на старото дървено легло с пружина, съблякох униформата и си легнах. На другата сутрин преживях първото си разочарование като полицай. Отсякоха ме, дето се вика, из корен. Като отличник на випуска във ВИПОНД се надявах, че през тридесетдневния си задължителен стаж преди дипломирането, ще уважат желанието ми да работя в Криминална полиция. Не би. С ловък финт ме запратиха да служа като младши полицейски командир в Групата за борба с масовите безредици. Въздъхнах тихо, взех под мишница голямото си самочувствие и тръгнах да се представя на новото ръководство.
    Десет минути по - късно, слушах назидателната съдържателна лекция на капитан Терзиев, който командваше подразделението.
    - Новобранец, чуй ме сега, защото няма да се повтарям. Звеното, което ръководя, представлява сплотен колектив. Ти си пето колело. Не се навирай много - много.
    Довечера сме на акция. Разводът е в шестнайсет и трийсет. Бъди точен, не обичам закъсненията. Дотогава си свободен, пообиколи, запознай се с колегите. Чуя ли, че се правиш на началник, гориш като бушон. Ясен ли съм? - За момент се почудих, след това отвърнах по устав:
   - Тъй вярно.
   - Свободен си, лейтенант.
    Излязох навън и го чух как си промърмори под носа, че напоследък от ВИПОНД пращат все дръвници. Стана ми ясно, че един месец ще си налягам парцалите. Зависех от служебната характеристика, която капитанът ще ми даде.
    Отначало полицаите ме посрещнаха доста сурово, но като разбраха, че не съм нов ръководител, спуснат с парашут, малко се поободриха. Веднага станах прицел на безобидни шеги. Повечето обаче се държаха доста хладно. Още не бях доказал, че съм полицай. После взводът патрулира, а мен ме разнасяха като куфар в една от колите.
    Почувствувах се като истинско пето колело при завой. На развода не се случи нищо интересно. Банална стандартна операция за залавяне на престъпник, може би въоръжен.
    Някой от ръководството беше се сетил за мен и сритал капитана. Получих осем души, които трябваше да отцепят района на някакъв склад в Безмитна зона. Разположението им трябваше да преценя на място. Капитанът с още един щеше да проникне в склада с товарен закрит фургон. Четири човека, след като отвореха вратите трябваше да влязат по двойки от двете страни на камиона. Разпръсквайки се ветрилообразно щяха да пристъпят към задържане на престъпника. Просто и ясно.
    В заключение Терзиев заповяда, ако се наложи употреба на оръжие, да се стреля, за да се улучи. След развода събрах моите хора, които никак не бяха доволни, че пропускат купона. Нарисувах набързо скица на местността в бележника си и предложих да се раздалечат на равни интервали от всички страни. Започнаха да спорят.
    Поуспокоиха се, когато им казах, че ще се наредя с тях в отцеплението и ще се съобразя с всяка тяхна разумна идея. Един от ветераните предложи да поема южната част на склада, към блатото, а останалите да се наредят от другите две страни по - нагъсто.
    Попитах защо, и ми обясниха, че никой, дори и престъпник не би хукнал към Атанасовското езеро, за да се удави в тинята. По - вероятно било да се опита да избяга през един от петте прозорци на северната стена, за да се спасява към шосето, където може да остави кола да го чака. Стори ми се разумно и се съгласих. Изпращаха ме в трета глуха, тринайсети вагон. Разпределиха се и доволни се отправиха да пият кафе .
    Бяха повече от доволни. Не се оплаквах и им се виждах сговорчив. Какво по - добро от това за нов началник? Най - после получихме разрешение за акцията. Когато пристигнахме, моите хора се разставиха, като контактуваха със знаци. Последен заех позиция на около петнайсет метра от югозападния ъгъл на постройката. Включих станцията, единственото оръжие, което имах и назовах паролата. Закритият фургон
мигом потегли. Четирима в пълно бойно снаряжение атакуваха вратата. Срязването на веригата и отварянето не им отне повече от трийсет секунди. Фургонът потъна вътре .
    По двойки, от двете му страни хлътнаха в тъмата и полицаите. Минута по - късно гръмко щракане отекна до мен и складът се освети. Защипах станцията отзад на колана си и клекнах зад купчина арматурни железа.
    Още се чудех, дали да запаля цигара, когато от вътрешността на склада се разнесоха крясъци. Щом утихнаха, започна безогледна стрелба. Мигом съжалих, че не съм въоръжен. Изстрелите утихнаха за момент, след това се подновиха с нова сила. Разбрах, че здравата я оплескахме. Изведнъж стъклото на прозореца избухна навън и мъж в тъмни дрехи прелетя разстоянието до стълба от външното осветление. Зяпнах от изненада. Ловко, като маймуна, за части от секундата се спусна до долу и хукна към южната ограда. Моите момчета го видяха и откриха огън. Мигом схванах ситуацията. Бягаше към две паркирани цистерни за бензин, които щяха да му предложат укритие чак до оградата. Веднага след нея, на стотина метра имаше двайсетметрова ивица камъш, а след нея - езерото. Натиснах кнопката на станцията и извиках:
    - Прекратете стрелбата! Веднага! В цистерните има бензин! Тръгвайте след беглеца! Аз също хукнах към оградата, успоредно с престъпника. Смятах да тичам с него до камъша, и вътре в хаоса от растения да му пресека пътя до езерото. Стигнах до оградата и я преодолях. Не представляваше особено препятствие. Мъжът тичаше на десетина метра пред мен и около петдесет вляво. Продължих усилвайки темпото. Изстрелите
заехтяха отново. Видях как го улучват и той влита сред папура.
    - Прекратете стрелбата! Не се мотайте зад оградата. Прескочете я и идвайта насам.
    С пълна скорост влетях сред местният еквивалент на бамбука. Спрях и се заослушвах. Промъкваше се напред доста тромаво. Затичах наляво с пълна сила. Едва изминах десетина метра и отново откриха огън. Съобразих, че също ще стана мишена, затова използвах станцията отново:
    - Спрете стрелбата. Пристъпвам към задържане.
    Пукотевицата млъкна. Затичах отново към шума. Последните десетина метра преодолях бавно, ослушвайки се. Шумът беше престанал. След малко дочух стон.
    Готов на всичко връхлетях към предполагаемото убежище на бандита. Когато го зърнах, отново се изумих. Брат ми лежеше по гръб сред камъша! Наведох се и го
разтърсил силно. Бавно отвори очи, погледна ме, усмихна се и прошепна:
    - Тони, оставил съм нещо в банката за теб...
    Главата му се люшна настрани и от устата му потече кръв. Пристъп на паника ме стисна в желязна хватка. Мигом се отърсих. На километри от града, брат ми умираше на двайсет метра от блатото! Грабнах станцията. Свързах се с централата и поисках линейка. Когато медиците дойдоха, само констатираха смъртта. Не бях на себе си. Брат ми, моя образец за подражение, застрелян от свои... Стегнах се. Последните му думи кухо дрънчаха в главата ми. Тук нещо не беше в ред. Цялата работа може би е постановка! Бяха докарали вече служебните ни автомобили, командирът на подразделението седеше в единия от тях. Беше захвърлил каската настрани и ме гледаше мълчаливо. Сетих се веднага. Оттук нататък действията бяха рутинни. Сритах отзад, обадих се в Дирекцията и поисках следствено - оперативна група да извърши оглед. Обадих се в Централата и разпоредих да се свържат с болницата и да поискат трупна линейка. Щом свърших, погледнах капитана.
    Потното му лице със сплъстена коса изглеждаше странно на фона на работещите сигнални лампи. Светло синя светлина на равни интервали осветяваше местопроизшествието. Два часа по -късно, когато всичко приключи, описах нещата така, както аз ги бях видял в докладна записка. Пропуснах най - важния факт - че убитият ми беше брат.
    - Това ли е всичко, лейтенант? - попита шефът.
    - Да. Свободен ли съм?
    - Всички участвали в акцията са свободни до петнадесет часа. Подозирам, че ще трябва да даваме обяснение за зле свършената работа. Затова ще се явите на работа два часа по - рано, в тринайсет нула нула. Сега си свободен.
    Излязох и тръшнах вратата. С тоя нямаше да се сработим. Отвън ме чакаха четири човека от моята група. Тупаха ме по гърба, стискаха ми ръка, приемаха ме за свой човек. Без оръжие, сам, пристъпих към задържане на въоръжен престъпник.
    Предложиха да се почерпим за първата ни обща операция. Виех вътрешно, но се съгласих, защото знаех, че това е традиция. Оставих се да ме замъкнат в някакъв бардак. Известно време само пиех и мислех. Какво всъщност са виновни тези момчета?
    Напразно им се точех. Утре и мен да представят за престъпник, щяха да ме задържат и със сила, ако се наложи. Спомних си старата бургаска поговорка - рибата се вмирисва откъм главата... На всяка цена трябваше да се стремя да започна работа в криминална полиция, където е истинската работа за ченгето, или поне така смятах аз. Поотпуснах се и реших да се напия. Излизах от шока бавно, но сигурно. Накрая стана точно както не трябваше. Положих големи усилия да се натряскам, а останах трезвен. Моите хора обаче се отсякоха като комбайнери в края на жътвата, та се наложи да ги изпращам по домовете един по един.
    Един месец по - късно отново пътувах с влака, този път към София. Естествено, за оплесканата работа в онази операция струпаха вината върху мен. Аз обаче бях ни риба, ни рак, поради което наказанието отнесе капитанът. Той пък ми изрисува такава характеристика, че лелеяните ми мечти за криминалната полиция се стопиха като мираж. Взводът, обаче не сподели мнението на ръководството и ме изпрати подобаващо. В резултат главата ми отново тежеше тон, а мозъкът ми дрънчеше като ксилофон. Но може би това се дължеше на пътуването с влак. Трябваше да сменя транспорта този път.
    Седях унил на седалката в купето и предъвквах отново и отново събитията, променили живота ми изцяло. Съдбата се отнесе жестоко с мен - погребах всичките си близки и на двадесет и три останах единствен от рода ни. Нямаше нищо неясно в моя произход, нито в произхода на брат ми, затова и никой не заподозря, че имаме роднинска връзка. Ние бяхме от една майка и двама различни бащи. Когато мама и моят татко загинаха при автомобилна злополука, мен ме отгледаха съседите, като временен попечител ми стана Пеньо, със съгласието на неговия баща. Спомних си как играехме като малки в старата къща. Спомних си, как брат ми ме учеше на всичко, което знаеше. Попивах от него, защото беше по - голям. Спомних си как започна работа като патрулиращ полицай и какъв удар беше за него смъртта на баща му, два дни след като беше назначен. Простичкият факт - общият ни произход - им убягваше, поради различните фамилни и бащини имена. Ранната смърт на родителите ни и различното местоживеене също оказваха влияние. Не поддържахме и постоянен контакт. Спрях да мисля. Станах, излязох от купето и отидох в умивалнята. Дълго стаяваните сълзи течаха по лицето ми. Наплисках се с вода, отворих прозореца в коридора и подадох глава навън.
    Както и предполагах, във ВИПОНД се разтичаха, като прочетоха негативната характеристика от Бургас. Стигна се до там, че ми предложиха да остана на работа в софийските поделения. Аз обаче настоявах да се върна в родния град. Имах сметки за уреждане. С много тичане постигнах своето. Получих назначение за младши полицейски командир в Бургас. Оставаше да се явя на държавните изпити и да получа диплом за завършено висше образование. Не ми пукаше особено, зад гърба ми бяха пет години изпити, щях да се справя и с този. Всичко бледнееше пред изпълнената цел - отново се връщах в моя град, при това с назначение. В края на краищата, какво лошо има в това да това да командуваш взвод патрулиращи полицаи?
    В края на ноември още не бях открил нищо. Като полицейски командир в едно от бургаските районни управления нямах много задължения. Пишех наряди, понякога работех втора или нощна смяна, колкото да попълня бройката на болен или освободен.
    Това ме устройваше, защото можех да се подготвям за държавните изпити в движение, без да ползвам отпуск. Взех всички изпити и на осми декември получих диплом.
    Всичко останало започна от нощта на Коледа. Обичните ми съседи заминаха за село Рудник, откъдето е родът на Пеньо. Може би бях осенен от Всевишния, може би бях екстрасенс по майчина линия, или бях твърде препил.
   Връщах се от последния набег до хладилника, стиснал бутилка леденостудена мастика, и влизайки в спалнята изпитах невероятно усещане. Случваше се нещо, която бях преживял. Вдигнах поглед, все още стискайки алкохола, и замрях. На леглото, изтегнат в любимата си поза с лява ръка под главата лежеше брат ми и пушеше цигара . Погледна ме изкосо, усмихна се с единия ъгъл на устата си и каза:
   - Нямаш ли нещо за вършене? Повтарям за неуките, има нещо в банката! Когато дойдох на себе си, лежах на пода. Стиснах гърлото на безполезното вече шише. Мокро петно от алкохол цапаше килима. Лявата ми длан кървеше лошо разрязана. Изпсувах, станах и тръгнах да търся бинт. Двайсет минути по - късно го намерих в кухнята, пуснат в керамичен съд от сервиз за подправки с надпис “Брашно”. Бях се сетил, че никога през живота си не съм купувал брашно. Криво - ляво спрях кървенето и бинтовах дланта си. Мислех, мислех и нищо не измислях. Коя банка от всичките? Коя заслужаваше доверие? Та те всичките са пирамиди! Тръгнах да си лягам, но този път в хола. Нямах нерви да вляза отново в същата стая. Изгасих лампата, седнах на дивана и легнах на гръб. Не улучих с десетина сантиметра и зверски надянах главата си в облегалката.
    Мигом ми просветна!
    Банката!
    Банката беше човек. Единствения ни приятел, две преки по - надолу, на улица “Каравелов” номер единадесет. Викахме му Жоро Банката, защото още от хлапе събираше залози за най - невероятни неща. Ще спре ли токът по време на дербито “Левски” - ЦСКА, какъв ще е резултатът от мача, ще бият ли съдията после и кои - феновете на “Левски”, феновете на ЦСКА или самите футболисти? Не само това, беше се превърнал в арбитър на всички наши спорове. Съхраняваше залозите и ги връчваше на победилия. Ако никой от двамата обзаложили се не познаеше, залогът оставаше за него. После като започна да ни отпуска заеми срещу лихва, го кръстихме Банката. Тъй си и остана. При него винаги можеше да намериш още двама за една партия покер.
    Дори и да е сам, за половин час винаги ще измисли няколко човека, готови да загубят и долните си гащи. Копелето му с копеле, не бях го виждал повече от пет години.
    Навлякох първите дрехи, които ми попаднаха и хукнах навън. В три сутринта улиците бяха необичайно тихи. Стигнах за пет минути и звъннах три пъти късо. Отвори дребна женица на около тридесет години. Под очите й имаше кафяви кръгове.
    - Танк - казах детската ни парола за пропуск, с тайната надежда, че като истински традиционалист Жоро не би я сменил.
    Жената ме изгледа изпитателно и се отмести. Влязох в коридора и зачаках. Банката идваше за всеки посетител. Излезе от хола, погледна ме и нищо не каза. Значи, не беше сам. Последвах го и видях на кръгла маса сред хола трима юнаци да прибират пистолетите си.
    - Здравейте, господа. Може ли да се присъединя към вас. - попитах.
    - Сядай, тъкмо ни се свършиха балъците - отвърна единият от тях.
    - Не ме занасяй, браточка. Много съм печен.
    - Печен си, дума да няма. Чак на лявата ръка си прегорял. Сядай и играй.
    Седнах и поръчах по едно голямо пиене за всички.
    Спазих традицията. Изгледаха ме изпод вежди. Не бях новак, но не ме познаваха .
    Като новопристигнал ми пробутаха картите да раздавам. Играех нервно, пък и не ми вървеше картата. Полагах невероятни усилия да се съсредоточа в играта. За друго бях дошъл. След час игра загубих около триста долара. Усетили, че не съм концентриран, тримата ми играеха “парти”. Двамата повдигаха мизата, а третия неизменно пасуваше, като се въртяха. Щях да загубя още, но Банката отказа да ми даде повече чипове на кредит. Като му омръзна да ме гледа как губя, Жоро прекъсна играта след последното раздаване:
    - Господа, заведението затваря. Изкарахме тежка нощ. Осребрявам чиповете.
    Сладурите получиха парите си и около десет минути ме уговаряха да продължа другаде. С мъка отклонявах примамливите им предложения. Акулите усетиха, че Фортуна ми е обърнала гръб и искаха да ме изцедят като лимон. Предлагаха ми заеми, ипотеки на движимо и недвижимо имущество, всичко, което им идваше наум. Наложи се Жоро да ме спасява пак:
    - Господа, това момче ще остане тук, с мен. Дължи ми значителна сума и ще трябва да я гарантира. Вие сте свободни да вървите в друго заведение. След тази недвусмислена покана триото помрънка още две - три минути, колкото за очи и се изнесе. Щом останахме сами Банката без да промълви дума ме прегърна.
    Останахме така дълго време. След това ме пусна, мина зад барплота в ъгъла, наля две щедри дози марково уиски и каза:
    - Жаклин, имам работа с човека. Време е да си лягаш, скъпа.
    Жената кимна и излезе.
    Седнахме отново около масата. Чукнахме се и отпихме. Жоро заговори:
    - Няма е, завалийчето. Което е голямо преимущество в някои моменти. Преди две години я намерих просната пред къщата на тротоара, облечена в синя трикотажна
тениска и къси дънки. Валеше дъжд, а тя - боса. Довлякох я до в къщи, сложих я в леглото, и к`во да видя? Двете й ръце отвътре около вените целите на точици, сякаш мравки я полазили. Заклех се, че ще я изкарам от батака. Около година се борихме заедно и се отърва от зависимостта. Но не иска да си ходи. Залепи се за мен. Тъй си живеем.
    - Подхождате си. Тя - петдесет килограма мокра, ниска сто и шейсет сантиметра, а пък ти с размери на мечка средна категория.
    Старият приятел се засмя.
    - Вярно е. Но в малкото свободни часове, които прекарваме заедно, не се боксираме, чаткаш ли?
    Засмях се на свой ред.
    - Виждам , че си пазител на старите традиции. Даже паролата не си сменил.
    - Ами. Година и осем месеца прекарах на топло, в килия с южно изложение.
    Паролата се сменя на всеки два дни. Лично уведомявам всеки клиент. Чух, че си станал кука. Големи ядища бера с твоите хора. Та бях предупредил Жаклин, като се появи някой като теб да го пусне. Не мисля, че рискувах много. Старата тайфа се пръсна, а от тези, които останаха, едва ли някой помни.
    Отпих и замислено го изгледах над ръба на чашата:
    - Защо не легализираш бизнеса?
    - Не ми се плащат данъци. Харесва ми да съм безработен.
    - Е, Банка? Трябва да има нещо за мен тук.
    - Има. Сърцето ме се късаше, като те гледах как трошиш пари, които нямаш. Как ще ми се издължиш?
    - Все ще се оправя някак. Имай ми доверие. Може да с заложа служебния пистолет някъде.
    - Няма да ти се наложи.
    - Да нямаш нещо в предвид? - казах невинно, очаквайки да ми предложи да пазя някой срещу заплащане.
    - Имам.
    Стана отново и мина зад барплота. Чух отваряне на метална касета. Когато се върна на масата държеше в ръце бял плик, в чиито два края имаше ластици. Жоро седна срещу мен и обърна плика. Очите ми се изцъклиха. Много банкноти в зелено по сто!
    Връх на елхата. Боже мили, каква Коледа!
    - Това е нещото за теб. Имаш ли представа какво става тука? Два - три месеца след като брат ти остави това го пречукаха, знаеш ли?
    - Не знам, по дяволите какво става, но ще разбера. И през ум не ми е минавало, че брат ми има спестявания.- Чакат те и други изненади. Продаде ми апартамента си в ”Изгрев”. Фиктивно, разбира се, с изричното указавие аз да ти го продам. Пак фиктивно. По някакви причини е искал да укрие роднинската си връзка с теб, а е очаквал, че няма да се измъкне. Нали така?
    - Очевидно. Много съм ти задължен.
    - Не. Не много. Триста долара плюс тези, които загуби.
    - Дадено - казах и станах - Това пакетче тук е противопехотна мина в ръцете на първолаче. До другото лято сигурно няма да се срещаме.
    Взех пакета, отброих шест банкноти по сто долара и тръгнах.
    - Чакай - спря ме Жоро - К`во да правя с апартамента в “Изгрев”?
    Обърнах се в рамката на външната врата и го изгледах. Бяхме горе - долу връстници, а изглеждаше петнадесет години по - стар.
    - Отдай го под наем. Делим фифти - фифти. Приеми това като малка компенсация, че през юли догодина този апартамент няма да е твой.
    - Става. Как казваше Терминаторът на сбогуване? Аста ла виста...?
    - ...бейби - довърших и заслизах по стълбите.
    Когато влязох в къщи осъзнах един невероятен факт. От последен бедняк се превръщах в милионер! С ясното съзнание че имам право на това се проснах на леглото и за пръв път от много месеци заспах веднага.
    Януари дойде и си отмина, но и през този месец сняг не валя. Лепкава и грозна киша покриваше улиците на града. От честите дъждове покривът в къщи прокапа. Редях тасове и легенчета навсякъде, но не започнах ремонт. Откъде пари у полицай? Харчих доларите съвсем разумно, за да не правя впечатление. След като прочетох писмото от онзи свят и след като разрових внимателно тук - там, разбрах какви грешки е допуснал брат ми. Беше ходил тайно в складовете на “Сим - Дик” да извършва тайни обиски. И нищо не бе намерил. Защото мислеше, че хероинът и тревата пристигат отвън. Каква глупост! Беше му коствала главата. Балканският полуостров лежи на средата на пътя на наркотика от Азия към Западна Европа. Да отиде до там и после да се върне обратно до тук? Изключено. Очевидно се доставяше на едро до тук, след което се разфасоваше на по - дребни порции, които заминаваха бог знае за къде. “Сим -Дик” беше нещо по - голямо от това, което можех да преглътна. Нямах много опит в тези неща, но реших, че няма да постигна нищо, ако се опитвам да разплета цялата мрежа. Имах ключовите фигури, какво повече?
    Харчех доларите пестеливо, но от най - необходимите неща не можех да се лиша.
    Платих сто трийсет и пет долара за руски харпун, какъвто си мечтаех да имам от дете.
    Изпитах угризения на съвестта когато го хвърлих от моста в морето. Беше прекрасен, но вече “горещ”. Днес преди обяд извършиха оглед на трупа на Антим “Златното печатче”. Горкият, да умре забоден с три стрели “тризъбец” от харпун на входната врата на собствения си дом! Добре поне, че не беше женен и с деца. Щеше да е лоша цел. След като изхвърлих произведението на изкуството, наречено харпун, тръгнах за дома на Симеон Диков. Вече ставаше обяд. Проучих всичките му навици. Размърдах се, защото като научеше за митничаря, щеше да стане предпазлив. Брилянтна комбинация - белият кон напредва, взима топа, след това офицера и огън по царя, мат в три хода. Пък и кой би очаквал сериен убиец да извърши две убийства в един ден? И още повече, кой би очаквал Смъртта да се появи в полицейска униформа? Стигнах до входа на кооперацията, в която живееше Диков. Изкачих се по стълбите и звъннах. Отвори ми той самият, по червен копринен халат, приличащ на кимоно.
    - Какво има, лейтенант? Какъв е проблемът? - попита.
    Наведох се напред и му прошепнах :- Изпраща ме капитан Николов за ваша лична охрана. Пуснете ме вътре, за да не ме видят съседите, всичко ще ви обясня.
    Пропусна ме да мина, огледа стълбите и затвори вратата.
    - Е? Какво става?
    - Вижте, тази сутрин е бил убит Антим “Златното печатче”. Обадете се веднага да отмените всичките си ангажименти за пет - шест дни. Аз ще ви охранявам, докато ме сменят цивилни. И никакво звънене на познати полицаи, всички служебни телефони се подслушват. И най - важното, никакви обяснения.
    - Да, да. Боже мой, какъв ужас! Как е умрял?
    - Закован с харпун за входната врата.
    - Какви ли не психопати се навъдиха напоследък, а, офицер?
    - Града се напълни с откачалки, съгласен съм с вас.
    Извърших бърз стандартен оглед. В жилището не можеше да се проникне отникъде, освен от входната врата. Това ме задоволяваше напълно. Седнах на фотьойл и се разположих удобно, като човек дошъл да прекара часове. Диков отмени няколкото си делови срещи, без да обяснява защо ще отсъствува, както го посъветвах. Когато приключи, го помолих за чаша кафе. Докато се мотаеше в кухнята, извадих
ловджийския нож, който бях купил специално за него. Разкошен. Тридесет сантиметрово острие, инкрустации, широк пет сантиметра. Струваше ми осемдесет лева. Когато влезе с каната кафе, разглеждах прав от разстояние три метра една от картините, окачени на стената.
    Ножа държах в дясната си ръка, отпред. Не можеше да го види. Изчаках го да остави каната с кафе на масичката, за да не ме полее с него.
    Когато чух изтракването по масата, рязко се обърнах и забих ножа в гърлото му. С десния крак подсякох неговия ляв и го оставих да се просне по гръб. Пресегнах се и издърпах ножа. Кръв шурна по скъпия паркет. Беше жив, в съзнание и в шок. От гърлото му излизаше дрезгаво хриптене, сигурно се мъчеше да вика.
    - Помниш ли ченгето, твоя приятел? Дето го пречукаха, а, скапаняк? Носи му много здраве в ада!
    Не можеше да отговори и да искаше. Отговор не ми и беше нужен. Замахнах с всичка сила и го прободох в областта на сърцето. На всеки му по три, сетих се аз. Когато извадих ножа за втори път, вече беше мъртъв. Замахнах с цялата си злоба и през корема го забодох за паркета, като хлебарка. Огледах се. Не бях изцапан. Със сигурност се превръщах в психопат, но не ми пукаше. Изчаках някакви деца да се махнат от площадката пред входа и излязох от апартамента. Заключих вратата със собствените му ключове. Слязох долу, отворих вратата на фиата му и потеглих.
    Паркирах колата му на паркинга пред гарата, като ключовете хвърлих в най - близкия канал. Погледнах си часовника, времето ми изтичаше. Почивката ми свърши и тръгнах за работа. Щях да патрулирам втора смяна заедно с взвода си. Пътувах с автобуса и си мислех дали щяха някога да ме хванат? Утешавах се с мисълта, че някои от тях не можеха да хванат настинка, камо ли престъпник. Пък и извършвах изгодна размяна - моя живот, срещу живота на стотици други, които нямаше да умират отровени от дрогата. Почувствах се лек като перо. Радостна тръпка премина по цялото ми тяло. Оставаше само един, а имах толкова време! Трябваше да го обмисля внимателно, да наглася ситуацията точно, както аз я искам. Той щеше да бъде много предпазлив. Но аз имах време и време. А тук, в този свят мекушавият, който иска да живее вечно, умира пръв.

 


bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories@bg.stories